maandag 25 februari 2008

daar komt de PVV weer

In de Standaard van vandaag (25/02/2008) staat er een ‘interessante’ column van Mathias De Clercq. Deze leerling-tovenaar van Verhofstadt doet een poging om het Vlaams-nationalisme voor te stellen als een bekrompen visie die ‘de rede lamlegt’. Om deze stelling te staven gaat de PVV’er meermaals veel te kort door de bocht, om niet te zeggen dat hij zijn bocht gewoon flagrant mist. Een eerste ‘pijnpunt’ dat Willy De Clercq junior aanhaalt is de toenemende communautaire scherpslijperij in het federaal parlement. Zelf heeft hij blijkbaar een trauma overgehouden aan zijn eedaflegging, waar hij het nodig vond de eed in de 3 landstalen af te leggen en hiervoor (terecht) werd uitgejouwd door een aantal parlementsleden. De nobele Mathias De Clercq is teleurgesteld dat hij werd verweten een franskiljon te zijn, hij wou immers enkel aantonen dat hij zich ‘zal inzetten voor al onze landgenoten’. Dat is goed om weten, laten we maar ineens de verkiezingen afschaffen, Mathias De Clercq vertegenwoordigd immers toch alle Belgen. Verkiezingen overbodig, onze nieuwe despoot is gearriveerd. Voor alle duidelijkheid beste Mathias: u bent vriendelijk bedankt, maar ik heb toch liever niet dat u mij vertegenwoordigd. Ik heb liever iemand die de Vlaamse beweging geen mes in de rug steekt. Dat heeft niets te maken met een onvolwassen houding, het is integendeel een houding die respect vraagt voor de eigen culturele verworvenheden.
Vervolgens beschuldigd u de separatisten van ‘een ranzig populistisch discours’, het zou immers een discours zijn dat inspeelt op angst voor het vreemde en onzekerheid. Wel mijnheer De Clercq, het Vlaams-nationalisme is een fundamenteel andere visie dan wat u ervan maakt door u te baseren op een samenraapsel van vooroordelen. Waarom zou een nationalistische politiek per definitie ook protectionistisch zijn als het op buitenlandse handel aankomt? Ik stel u toch voor om is uit uw federale toren te komen en de ‘Beleidsbrief Buitenlands Beleid 2008’ te lezen. Als u daar ook maar enige protectionistische reflex in terugvind mag u het mij altijd weten zeggen, veel succes. En door wie is die beleidsbrief opgesteld denkt u? Inderdaad, een Vlaams-nationalist, komt dat even slecht uit voor u visie die gebaseerd is op vooroordelen. U kijkt zelf niet eens naar het Vlaamse niveau, maar uw Vlaamse collega’s in het federale parlement beschuldigt u er wel van dat ze te weinig naar Wallonië kijken. Dat is pure hypocrisie, een beetje consequent zijn is blijkbaar te veel gevraagd.
Na deze kortzichtige stelling beweert u ook nog is dat al wie het begrip solidariteit genegen is zijn stem moet verheffen tegen het nationalisme. Wel, voor de meeste Vlaams-nationalisten wordt die solidariteit voor het overgrote deel best op het niveau van de EU geregeld. Zeer protectionistisch, zoals het een goede Vlaming beaamt.
Ten slotte merkt u ook op dat het regionaliseren van bevoegdheden volgens u moet samengaan met het versterken van het federale niveau. Men zou bijna gaan denken dat u met deze column de stroman speelt van Verhofstadt, maar dat zal wel aan de nationalistische bekrompenheid liggen. U maakt duidelijk dat de versterking van het federale niveau eigenlijk moet dienen als een soort tegengewicht voor het nationalistische discours. Groepsidentiteit zou immers een vals begrip zijn dat leidt tot ontmenselijking. De enige identiteit die u verdedigd is die van wereldburger. Wat ik mij dan afvraag is waarom u dan zo hardnekkig de Belgische staat blijft verdedigen. Als we dan toch wereldburgers zijn, waarom kunnen we dat dan niet zijn als Vlaming en met een open blik op de wereld?
Maar hiermee ga ook ik eigenlijk even te kort door de bocht. De ‘groepsidentiteit’ die u verwerpt is immers essentieel om tot de vorming te komen van een eigen identiteit, of u dit nu graag hoort of niet. De mens is waardeloos zonder een ruimere culturele context die het individu overstijgt. Dit wil niet zeggen dan het individu ondergeschikt is aan het groepsgevoel, ik wil enkel duidelijk maken dat groepsvorming een essentieel onderdeel is van het mens-zijn, dit is al sinds de prehistorie en zal nog wel een tijdje zo blijven ook.
Een laatste puntje dat ik graag zou aanhalen is dat u bent verkozen voor een patij die zich tegenwoordig ‘open’ noemt. Dan zou u toch moeten inzien dat het onmogelijk is om op termijn een open te visie te hebben op Europa en de rest van de wereld vanuit een bekrompen Belgische staatsstructuur. Binnen België zijn we gedoemd om eeuwig bezig te zijn met de Belgische staatsvorm, deze regeringscrisis is nog maar het begin. Probeer binnen die beperkende structuur maar eens met een coherente visie uit te werken voor een ‘open’ visie op de wereld. Veel succes.
Kiezen voor de Vlaamse onafhankelijkheid is niet, zoals u al te vlug beweert, een discours dat leidt tot verarming. Het is integendeel een verrijking, en dat zou u als zelfverklaarde ‘progressieve politicus’ als muziek in de oren moeten klinken.

Geen opmerkingen: