woensdag 27 februari 2008

Geen samenvallende verkiezingen!

Op dit moment wandelt er in de wetstraat rustig een voorstel rond om de verkiezingen in de toekomst te doen samenvallen. Vlaams-nationalisten kunnen enkel hopen dat dit absurde voorstel zo vlug mogelijk gaat lopen, de autonomie van de deelstaten staat immers op het spel.
Er zijn een aantal duidelijke argumenten om het samenvallen van regionale en federale verkiezingen te bekampen, we proberen ze even op een rijtje te zetten:

1) De autonomie van de deelstaten zal verder beperkt worden, het onderscheidt tussen het federale en het regionale niveau zal hierdoor immers verder vervagen. Zo zal het verschil tussen de bevoegdheden van het regionale en het federale bestuur verwaarloosd worden. Het zal dus zo zijn dat een goed werkende Vlaamse regering wordt afgebroken op basis van federaal beleid (en omgekeerd), meer nog dan nu al het geval is. Dit is fundamenteel onrechtvaardig en zal de doorzichtigheid van het Belgische federale systeem niet ten goede komen, integendeel. Ook nu al wordt het onderscheidt tussen de verschillende niveaus bij de verkiezingen niet voldoende gemaakt, en samenvallende verkiezingen zullen dit zeker niet oplossen. Wat dit democratische deficit wel kan verhelpen is het duidelijker profileren van de verschillende niveaus. Concreet komt dit er op neer dat er enerzijds niet zomaar gewisseld wordt van niveau door de politici, men moet consequent zijn. Als er andere politici deelnamen aan de verschillende verkiezingen zal het onderscheidt voor de burgers al een stuk duidelijker zijn. Anderzijds moet men ook zeer duidelijk de verkiezingsthema’s van elkaar onderscheiden. Bij de federale verkiezingen inspelen op thema’s als ‘milieu’ of ‘mobiliteit’ is ronduit hypocriet, op federaal niveau heeft men hierover immers niets te zeggen. Dus: maak ook bij de verkiezingen een duidelijk onderscheidt tussen de verschillende bevoegdheden en politici.

2) In de huidige situatie zou er een probleem zijn van ‘constante verkiezingskoorts’. Dit is een belachelijk argumenten om te pleiten voor samenvallende verkiezingen, in de VS of Duitsland moet men immers ook om de 2 jaar naar de stembus en toch voert de politiek daar een dynamisch beleid. Het probleem is hier in België immers dieper geworteld, verkiezingen zijn enkel een probleem voor partijen als ze schrik hebben dat ze gaan verliezen. De oorzaak van dit verlies moet men niet ver zoeken: het breken van de verkiezingsbeloftes. Tot nu was het steeds zo dat men voor de verkiezingen enorm veel beloofde aan de kiezer, om deze beloftes dan tijdens de regeringsvorming met de nodige professionaliteit overboord te gooien. Dit leverde geen probleem, 4 jaar later was de kiezer dit immers vergeten en kon men opnieuw met loze beloftes beginnen goochelen. Totdat de deelstaten aparte verkiezingen kregen, de burger iets doen vergeten op 1 tot 3 jaar tijd is immers een stuk moeilijker dan op 4 jaar. Gevolg: men is nu wel verplicht om zijn verkiezingsbeloftes te houden, de kiezer kan immers zeer kort op de bal spelen en vlug ingrijpen als de partijen een loopje nemen met de gekregen verantwoordelijkheid. Dit geeft de burger, zoals het hoort, veel macht en zorgt er ook voor dat de politici niet vervreemden van de publieke opinie. Deze democratische verworvenheid opgeven zou een grote blunder zijn van de burger, maar voor de partijen is deze verworvenheid terugschroeven een zegen. Dus beste Vlaming, laat u niet in slaap wiegen en verdedig uw democratische rechten. Niet de vele verkiezingen zijn het probleem, wel het breken van verkiezingsbeloftes. Men moet het probleem bij de wortel aanpakken, een schijnmiddeltje als samenvallende verkiezingen zorgt op lange termijn enkel voor nog meer Vlaamse frustraties.

Uiteraard zijn er nog meer argumenten tegen samenvallende verkiezingen (bijvoorbeeld een technische discussie over de noodzaak om dan ook op het federale niveau tot een legislatuurregering te komen), maar dit lijken mij de twee meest belangrijke. Ik hoop dat de Vlamingen en Walen zich niet laten verrassen door de machtsgeile partijen, die niets liever willen dan samenvallende verkiezingen en een sterke machtsconcentratie.
Hoe meer democratie, hoe minder België.

Geen opmerkingen: