zondag 12 oktober 2008

Namen noemen

Het is nog 8 maanden tot aan de verkiezingen, maar de eerste belangrijke peiling is er al. Volledig terecht wordt er veel aandacht besteed aan de enorme sprong die LDD zou maken. Ik heb hier echter al meermaals aandacht aan besteed, en zal daar dus niet verder op ingaan.

Waar ik wel even over wil zeveren is hoe zo’n verkiezingsuitslag een werkbare coalitie kan opleveren op Vlaams niveau (over verkiezingen op het federale niveau zal ik het in een volgende post hebben).
Laten we maar ineens met de deur in huis vallen: als de peiling effectief de verkiezingsuitslag zou worden is een heruitgave van de huidige coalitie (Open VLD + CD&V + SP.a/Vl.Pro) de enige uitweg. Er zijn theoretisch nog mogelijkheden, maar in de praktijk is dat pure fictie. Zo is LDD aan een linkse partij (lees: Groen! of SP.a) koppelen bij voorbaat uitgesloten.
De andere coalities met een meerderheid die dan nog overblijven (met name CD&V + N-VA + Open VLD + Groen! of CD&V + Open VLD + LDD) zijn politiek niet haalbaar.

Een verkiezingsuitslag zoals in de peiling heeft het voordeel van de duidelijkheid, maar de politici worden wel voor het blok gezet. Bovendien is een tripartite geen ideale regeringsvorm, omdat er overduidelijk ideologische verwatering optreed. Kijk maar naar de regeringsverklaring die Kris Peeters enkele weken geleden heeft afgelegd. Een hele hoop ditjes en datjes, voor elke regeringspartij wat wils. Maar van een echt project is totaal geen sprake, iets of wat begeestering is zeer ver te zoeken. Met wat pragmatische ingesteldheid regeren kan geen kwaad, maar een overdaad daaraan zorgt op termijn voor een kloof tussen de kiezers en de politici.

Het is trouwens de eerste keer dat ik op basis van een peiling de samenstelling van de regering duidelijk kan vooropstellen. Maar ik kan bezwaarlijk stellen dat ik daar blij om ben…

Geen opmerkingen: