vrijdag 19 december 2008

Alle documenten

Oké, laten we eerst even op een rijtje zetten over welke documenten het ondertussen allemaal gaat:
- De brief van Pim Vanwalleghem (adviseur op kabinet van Leterme) aan Paul D’haeyer (oud-collega van Vanwalleghem, hij is de substituut die het advies van het OM heeft gegeven in eerste aanleg).
- De brief die Premier Leterme Woensdag heeft laten uitdelen in het parlement.
- De brief van het hof van Cassatie die gisteren boven kwam, waarin voorzitter Ghislain Londers stelt dat de uitvoerende macht de rechterlijke macht heeft proberen te beïnvloeden.
- Het rapport van de Procureur-generaal van het hof van beroep, waarin wordt gesteld dat het Fortis-arrest in beroep niet rechtmatig tot stand is gekomen.

De eerste drie zijn belastend voor Leterme, het laatste kan mogelijk een klein lichtpuntje betekenen voor de premier. De media berichtten redelijk gedetailleerd over de zaak, ik zal mij beperken tot het opmerken van enkele punten die mij opvallen.

1) De advocaten van de overheid en voorkennis?
Deze week werd gesteld dat de advocaten van de overheid vorige week vrijdag (12 december) op het laatste nippertje de debatten wilden heropenen. Dit zouden ze gedaan hebben omdat ze wisten dat het arrest nadelig zou uitvallen. Maar één van de rechters was ziek, en dus hoopten de advocaten van de overheid dat er een nieuwe rechter moest worden aangeduid. Van die nieuwe rechter hoopten ze dat hij of zei een andere visie zou hebben en het arrest kon beïnvloeden in het voordeel van de overheid.
MAAR: dit blijkt niet helemaal te kloppen.
Er was reeds een overeenkomst dat de debatten zouden worden heropend op maandag 15 december, en dat die dag ook een nieuwe rechter zou worden aangesteld om de zieke collega te vervangen. Maar vrijdagnamiddag 12 december kwam daar plots verandering in, de voorzitter van de 18de kamer van het hof van beroep (Mhr. Blondeel) besloot het arrest toch door te drukken. Bij die beslissing was die zieke rechter uiteraard niet aanwezig (waardoor het arrest dus onwettig zou zijn).
Dit doet bij mij toch vragen rijzen, waarom wil de voorzitter plots wel het arrest doordrijven? Het verklaart alleszins waarom de rechters ’s avonds laat nog naar de zieke collega zijn gereden om de handtekening te eisen. Normaal mag de griffier in haar plaats ondertekenen, dus dat was een raar manoeuvre. Maar dat mag uiteraard enkel als die rechter wél eerst betrokken was bij de debatten over het arrest, maar gewoon bij de uiteindelijke handtekening belet is. De zieke rechter was niet aanwezig bij het debat tussen de rechters, de ommekeer is er gekomen op vrijdagnamiddag, toen ze al ziek thuis zat. In dat geval mag de griffier uiteraard niet in haar plaats tekenen, want dan is het geen formaliteit meer.
Nu is voor mij de vraag: waarom veranderde voorzitter Blondeel op zo’n korte periode plots van gedacht? Zijn beweegreden blijft voorlopig onbekend, hopelijk komt daar vlug verandering in.

2) Het rapport van het hof van beroep
Minister Vandeurzen was reeds zaterdagvoormiddag op de hoogte van wat nu in het rapport staat. De regering wist dus eigenlijk op 13 december al van de onregelmatigheden bij het opstellen van het arrest. Toch deed men gisterenavond alsof dat ‘plots’ op de regeringstafel lag.
Het gaat dus zeer duidelijk om een afleidingsmanoeuvre, want de informatie waarmee men nu komt aandraven is voor de topministers niet nieuw.
Dit is mogelijk een aanwijzing dat Leterme gewoon wil aanblijven, en daarvoor alles uit de kast haalt.
Eerst was er de brief waarmee hij de verantwoordelijkheid op zijn kabinet afschuift. Nu is er het rapport waarmee men de fout probeert te leggen bij het hof van beroep, en dus niet bij de regering. Als men voorzitter Blondeel in het nauw drijft kan dat mogelijk de zondebok worden.
Maar door het rapport maakt de regering ook duidelijk dat minister Vandeurzen correct heeft gehandeld. Als men terug iets of wat geloofwaardigheid wil met deze regering zal er toch minstens één kop moeten rollen. Leterme is te moeilijk om te vervangen (zie vorige post), Reynders wil absoluut blijven zitten, en de andere ministers zouden niet betrokken zijn.
Dat is volgens mij het grootste probleem voor de regering: Vandeurzen wordt met dit rapport vrijgepleit. Hij was de ‘ideale’ zondebok, onder meer omdat:
- hij vorige week al in opspraak is geweest
- hij bereidt is op te stappen en de schuld op zich te nemen


Leterme heeft met de publicatie van het rapport dus een nieuwe optie geopend, maar een andere gesloten. Vanaf nu is het kiezen tussen de pest en de cholera, in deze zaak kan de regering niet meer kiezen tussen ‘goed’ en ‘slecht’.

Geen opmerkingen: