woensdag 16 januari 2008

bruggen opblazen

Vandaag mocht Dave Sinardet (‘politicoloog’ aan de UA), naar tweewekelijkse gewoonte, nog eens zijn wijsheid delen met zijn medeburgers. Zoals altijd gaat ook deze opiniebijdrage over ‘een sterke federale staat’, ‘dialoog’ en nog zo van die modewoordjes. Deze keer was ‘den Dave’ duidelijk onder de indruk van het post-electorale onderzoek van TNS/Dimarso, een studie waaruit hij enkele puntjes haalt en vervolgens compleet uit hun context gesleurde conclusie trekt.Het leukste citaat kunnen we u dan ook niet onthouden:
“Het kiesonderzoek bevestigt wat enkele roependen in de woestijn, onder wie ondergetekende, al langer proberen duidelijk te maken: er is geen indicatie om de Vlaamse stem van 10 juni vooral of enkel communautair te interpreteren.”
De achterliggende redenering hiervoor is dat het onderzoek aantoont dat in het lijstje van ‘stembepalende issues’ thema’s als sociale zekerheid, gezondheidszorg, belastingen e.d. bovenaan staan. De ‘communautaire relaties’ staat pas op de vijftiende plaats in deze hotlist. Uiteraard is deze conclusie veel te kort door de bocht en een politieke wetenschapper onwaardig. Twee belangrijke opmerkingen hierbij:
1) In de top 5 van die ‘stembepalende issues’ staan ook thema’s als gezondheidszorg (op 2), belastingen (op 3) en werkgelegenheid (op 5). Dit zij stuk voor stuk thema’s waar het kartel CD&V/N-VA tijdens de verkiezingscampagne heeft gepleit voor een (verdere) regionalisering. Deze onderwerpen werden tijdens de campagne sterk verbonden met het communautaire aspect, dit is tijdens de debatten meer als eens gebleken. Het is dus onzin te beweren dat de Vlaming niet gestemd heeft voor ‘communautaire relaties’, het communautaire debat is immers zeer nauw verweven met heel wat andere verkiezingsthema’s die wél bovenaan staan in het post-electorale onderzoek. Maar dat is voor onze geliefde politicoloog uiteraard een onbelangrijk detail…
2) Zowat alle post-electorale polls die de verhoudingen tussen de partijen hebben onderzocht geven weer dat de verhoudingen ten opzichte van het verkiezingsresultaat nauwelijks verandert zijn. Dit geeft duidelijk weer dat de kiezers die voor het Vlaams kartel of Open VLD hebben gestemd bij hun keuze blijven, ondanks de communautaire standpunten van deze partijen tijdens de onderhandelingen.
Het is dus zeer duidelijk dat de Vlaamse kiezer op 10 juni communautair gestemd heeft, en ook bij deze keuze blijft. Tot spijt van wie het benijdt.
Dave Sinardet onderschrijft zijn columns als ‘politieke wetenschapper’, maar geeft duidelijk geen blijk van enige wetenschappelijke benadering in zijn opinie. ‘Intellectuele distantie’ en ‘het bewust verzamelen van veel warnemingen’ zijn essentieel om van een wetenschappelijke methode te kunnen spreken. Dave Sinardet negeert deze regels compleet en laat zich gewillig als ‘droogdokacademicus’ voor de belgicistische kar spannen. Zonde voor de politicologen die zich wel aan de academische regels houden en door dit soort kwakzalverij een slechte naam krijgen.

Geen opmerkingen: