woensdag 16 januari 2008

Nederlandstalig onderwijs: een recht!

Amper twee procent van de ingeschreven studenten in Vlaanderen zijn buitenlandse studenten. Reden genoeg voor Frank Vandenbroucke en Patricia Ceysens om luidkeels te verkondigen dat er nood is aan meer Engels in het hoger onderwijs. Frank Vandenbroucke schuift de hete appel echter door naar het hoger onderwijs zelf. Zij moeten volgens hem onderzoeken of de regels moeten aangepast worden. Onder het motto van ‘innovatie’ en ‘internationalisering’ is blijkbaar alles mogelijk. Uiteraard kan meer Engels in het hoger onderwijs een goede manier zijn om onze universiteiten internationaal beter te profileren. We mogen deze kans niet uit de weg gaan. Er is echter een groot verschil tussen ‘meer Engels aanbieden’ en ‘minder Nederlands aanbieden’. Het kan niet de bedoeling zijn om op lange termijn gewoon alle opleidingen in het hoger onderwijs in het Engels te geven. Op die manier wordt er een taal van de elite gecreĆ«erd: het Engels. De Vlamingen hebben een zeer lange strijd achter de rug om te vechten voor hun recht op het gebruik van Nederlands in het hoger onderwijs. Dit was voor een groot stuk een strijd om de ‘taal van het volk’ en de ‘taal van de elite’ aan elkaar gelijk te stellen. Het Frans werd dan ook verdreven als elitaire taal in Vlaanderen. Nu dreigt hetzelfde te gebeuren met het Engels als we zomaar in het wilde weg de opleidingen gaan verengelsen. Het volk heeft recht op een opleiding in de eigen taal, en daar moet respect voor worden opgebracht. Dit wil echter niet zeggen dat we zomaar elke Engelstalig vak moeten veroordelen. Een beperkte opleiding in het Engels of Frans kan een meerwaarde bieden om aan de talenkennis van onze studenten te werken enerzijds en meer buitenlandse studenten aan te trekken anderzijds. We mogen niet blind zijn voor de voordelen hiervan, maar dit mag niet ten koste gaan van onze culturele eigenheid en de bevoorrechte positie van het Nederlands. Een student die zijn opleiding in het Nederlands wil volgen, moet deze mogelijkheid krijgen aangeboden.
Internationale profilering? Ja!
Verwaarlozing van het Nederlands? NEE!

Geen opmerkingen: