dinsdag 25 november 2008

De verkeerde discussie

Marino Keulen weigert de benoeming van de 3 dissidente burgemeesters. Tegen de wil van Kris Peeters in dan nog. Als ‘goede Vlaming’ begint u onmiddellijk te juichen? Fout, want veel valt er hiermee niet te vieren.

De waarheid is dat niemand in de Vlaamse regering de burgemeesters wil benoemen. Dit is de ‘tweede cyclus’, de dissidenten zijn al een keer voorgedragen. Ze zijn dus niet benoemd en als er niets gebeurd blijft dat ook zo. Toch wil Minister Keulen per sé nog een keer zijn besluit formeel meedelen. Het resultaat? De derde cyclus zal starten, en over enkele maanden ligt het dossier weer op de Vlaamse regeringstafel. Waarom geeft Keulen toch zo graag aan de Franstaligen wat ze willen, met name een controverse?
Ze zijn niet benoemd en zolang niemand expliciet het tegendeel beweert blijft dat zo. Deze nieuwe afkeuring is overbodig, als Keulen zijn mond had gehouden was de benoeming er evenmin gekomen, enkel met minder kabaal. En laat dat kabaal nu net zijn wat die 3 apen uit de Vlaamse rand willen…

Het is dus niet zo dat Kris Peeters wou overgaan tot een benoeming, zoals her en der werd gesuggereerd. Hij wou enkel deze nieuwe cadeau voor onze Francofone medeburgers vermijden. Een ‘goede Vlaming’ kan met andere woorden enkele vaststellen hoe het Vlaamse front uit elkaar word gespeeld, terwijl de Franstaligen over de grond rollen van het lachen. Of waarom u altijd op u hoede moet zijn als Open VLD zich 'Vlaams' wil profileren.

Geen opmerkingen: