maandag 31 maart 2008

De drogredenering van Rudy De Leeuw

Dit weekend lanceerde Kris Peeters in eigen naam een voorstel dat volgens hem voor een stuk tegemoetkomt aan de verschillende situaties op de arbeidsmarkt. Zo zijn er in Vlaanderen meer vacatures dan werkzoekenden, in Wallonië is dit juist omgekeerd. Het voorstel van minister-president Peeters houdt in dat de gewesten een bijkomende premie kunnen geven aan een aantal werkzoekende, op basis van bepaalde criteria (bijvoorbeeld een extra premie voor wie extra hard naar werk zoekt).
Ik ga mij hier niet uitspreken over de wenselijkheid van dit voorstel, er zijn veel mogelijke scenario’s die betrekking hebben op de 'responsabilisering' van het arbeidsmarktbeleid, die hier allemaal bespreken zou ons te ver leiden. Waar ik het wel graag over zou hebben is de krampachtige reactie van Rudy De Leeuw (ABVV), die onmiddellijk op de barricade staat.
Volgens de ABVV-voorzitter gaat het over een onrechtvaardige maatregel omdat een werkloze hierdoor mogelijk een andere uitkering krijgt naargelang het gewest waarin hij woonachtig is. Deze redenering is gewoon belachelijk, Rudy De Leeuw kijkt niet naar de effecten op lange termijn. In de verschillende gewesten is er nu eenmaal nood aan een aangepast beleid. Zo heeft Wallonië bijvoorbeeld veel jongerenwerkloosheid, Vlaanderen daarentegen zit met voornamelijk werkloze 50-plussers. Voor die verschillende situaties kun je onmogelijk hetzelfde beleid toepassen, meer verantwoordelijkheid bij de deelstaten is nodig om de werklozen aan een baan te helpen. Met een voorstel zoals dat van Kris Peeters kan er beter worden ingespeeld op de noden van de werklozen.
Mensen aan een baan helpen valt voor het ABVV blijkbaar onder de categorie 'onrechtvaardig', tja...

Geen opmerkingen: