vrijdag 7 maart 2008

Gravensteen

Enkele weken terug hebben enkele progressieve intellectuelen de moed gehad om te pleiten voor de splitsing van België als een aantal fundamentele voorwaarden niet zouden worden gerespecteerd (zie http://www.gravensteengroep.org/ ). Dit initiatief is zeer lovenswaardig, zonder linkervleugel is de Vlaamse beweging immers op voorhand tot mislukken gedoemd. Het probleem is nu dat een aantal
(extreem-)rechtse groepen en partijen dit manifest blijkbaar geen kans willen geven. De ondertekenaars willen niet geassocieerd worden met rechts, dat is nu net het hele opzet: aantonen dat Vlaams niet rechts hoeft te zijn. Op dit moment is de rechtervleugel van de Vlaamse beweging echter volop bezig met het manifest op te eisen als een overwinning op links. Dit is te gek voor woorden, zo wordt de kans op een volwaardige Vlaamse linkervleugel gehypothekeerd! De rechtervleugel heeft zeker zijn nut in de Vlaamse beweging, maar ze beseffen blijkbaar niet dat ze hun eigen polsen aan het oversnijden zijn.
Iedereen die echt begaan is met de ontvoogding van Vlaanderen zou begrip moeten opbrengen voor de gravensteengroep. Geef die intellectuelen de kans om de Vlaamse linkervleugel te versterken en stop in godsnaam met het manifest langs de rechterzijde op te eisen.

Geen opmerkingen: