woensdag 5 maart 2008

knack en staatshervorming

In het weekblad Knack van deze week staat een interessant dossier over een mogelijke staatshervorming. Alle concrete maatregelen uit de vijf artikels kan men nalezen op http://www.knack.be/nieuws/belgie/--/site72-section24-article13812.html .
Over het algemeen zitten hier zeker een aantal goede elementen in, zoals de uitbreiding van de fiscale autonomie voor de deelstaten. Over andere punten, zoals de uitdieping van Brussel tot een volwaardige stadsgemeenschap, kan men kritischer zijn. Zoiets kan op termijn voor een lastige kwestie zorgen, Brussel wordt dan mogelijk betrokken in een conflictsituatie tussen Vlaanderen en Wallonië. Uiteraard is een Brusselse stadsgemeenschap bespreekbaar, naar analogie met de Europese districten die ik een vorig artikel heb verdedigd (zie 20 Januari), maar dit moet gepaard gaan met een duidelijk visie en bijhorend beleid. Zomaar wat Brussel gaan uitdiepen zonder een concreet project kan nooit tot goede resultaten leiden. Bovendien moet men vermijden dat Brussel zodanig verankerd wordt dat de splitsing van België op de langere termijn gehypothekeerd wordt, maar ook het vermijden van deze verankering mag vanzelfsprekend niet ten koste gaan van Brussel en de Brusselaars.
De algemene conclusie die we kunnen stellen is dat de voorstellen uit dit artikel een mooie basis vormen, en waarschijnlijk zowat het hoogst haalbare voorstellen dat men bij deze onderhandelingen uit de brand zal kunnen slepen (een beetje realisme in dit surrealistische landje kan nooit kwaad...).
Jammer genoeg is de balans niet helemaal positief. Uiteraard was het niet de bedoeling van knack om met deze vijf artikels volledigheid na te streven, maar een aantal belangrijke punten worden wel jammerlijk over het hoofd gezien. Zo staat er niets over BHV (omdat knack geen positie durft innemen over het al dan niet toegevingen doen hiervoor??) en ook over een aantal kleinere maar evenzeer belangrijke punten, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse vertegenwoordiging in de NMBS, wordt met geen woord gerept.
Alles samengevat is dit een interessant artikel, dat alleszins een stap vooruit betekend voor alles inwoners van dit land, al zal veel uiteindelijk afhangen van de nuances. Voor een aantal Vlaams-nationalisten gaat dit uiteraard niet ver genoeg gaan, maar besef dat de situatie uiterst gespannen is. Als men te veel vraagt bestaat het risico dat men met niets eindigt (een noodregering of een ander monsterachtig vehikel), en dat kan niet de bedoeling zijn. Dit is alleszins niet de laatste staatshervorming, België blijft een land in ontbinding, weliswaar in kleine stapjes. België is nooit de snelste leerling van de klas geweest...

Geen opmerkingen: