woensdag 16 juli 2008

En het eerste pakket?

De ‘eerste fase’ van de staatshervorming moest normaal al lang goedgekeurd zijn. Maar door omstandigheden (lees: de RvSt. had een hele hoop bedenkingen) is dat er nog niet van gekomen.
Nu is afwachtten wat er zal gebeuren, door de val van de regering is de situatie nu natuurlijk helemaal anders. Het parlement gaat bijna in reces, en de bedoeling was om daarvoor een stemming te hebben in de Kamer.
Wat als het eerste pakket volgende week ter stemming zou voorliggen? Komt er dan weer een stemming van Vlamingen Vs. Franstaligen aan? Het pakket werd goedgekeurd in de octopusgroep, dus normaal is er een brede meerderheid voor om dit goed te keuren. Maar in dit land weet je nooit natuurlijk...
Een andere mogelijk piste is dat men het reces ingaat zonder een stemming. Dit kan bijvoorbeeld door nog een amendement in te dienen en hierover advies vragen aan de RvSt. (in alle stilte uiteraard, in het nieuws zult u daar niets van merken).
Het is dus niet zeer waarschijnlijk dat er een stemming Vlamingen Vs. Franstaligen komt, maar het valt ook niet uit te sluiten. Dit maakt nog maar is duidelijk hoe de Belgische politiek werkt achter de schermen: er is altijd wel ergens een brandje dat men moet blussen voor het overslaat.

Geen opmerkingen: