maandag 7 juli 2008

Yves liegt

Leterme probeert wanhopig nog een akkoord te vinden voor 15 juli, dat kan niemand in twijfel trekken. En zoals te verwachtten was, worden een aantal verklaringen voor de veiligheid al wat afgezwakt.
Uiteraard mag de premier dat doen, maar hij moet wel binnen de lijntjes van het fatsoen tekenen. Volgende uitspraak is dan ook pure onzin:

"Maar tijdsdruk mag voor Leterme geen obstakel zijn: "Is dat voor 15 juli, is dat rond 15 juli? Ik heb het van in het begin gezegd: er zal nooit een akkoord zijn over wetteksten of over technisch uitgewerkte zaken.""

“Er zal nooit een akkoord zijn over wetteksten of over technisch uitgewerkte zaken”… Voor de gemiddelde kijker, die de politiek eerder sporadisch volgt, klinkt dit waarschijnlijk aannemelijk. Maar voor wie wat meer diepgaand met politiek bezig is, is deze uitspraak er eentje dat de wenkbrauwen doet fronsen. Leest u even mee met volgend citaat uit de regeringsverklaring (de allerlaatste alinea uit dat akkoord nota bene):

“Aansluitend daarop zal de regering, zoals aangekondigd in de toelichting van dat voorstel, tegen half juli een verklaring afleggen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de inhoud van het tweede pakket hervormingsvoorstellen.

De noodzakelijke wetteksten zullen hieraan worden toegevoegd met oog op hun goedkeuring voor het parlementaire reces.”


Als Yves Leterme dan toch “van in het begin” heeft gezegd dat er geen wetteksten zouden worden uitgewerkt tegen half juli, wat bedoelde hij dan met “de noodzakelijke wetteksten zullen hieraan worden toegevoegd”?
Een beetje respect voor de regeerverklaring is wel op zijn plaats, de premier liegt immers als hij zegt dat het nooit de bedoeling was om concrete wetteksten uit te werken.
Oorspronkelijk was dat duidelijk de bedoeling, maar door ‘omstandigheden’ blijkt dat niet haalbaar. Ik kan dat begrijpen, maar het zou de premier sieren als hij dat ook zou toegeven. Iets ontkennen dat zwart op wit in de regeerverklaring staat is onverantwoord, zeker voor de premier.
Uiteraard is het gemakkelijker om gewoon wat te liegen. Door de lange crisis kijkt blijkbaar niemand meer op voor zaken die anders belangrijk nieuws zouden zijn. Langzaam aan wordt zo de drempel verlegd, de kiezers worden steeds verder uitgerookt. Dat er een politieke crisis is, is duidelijk al gewoon een banaal nieuwsfeit geworden, iets dat hoort bij de orde van de dag.
Dit is een zeer gevaarlijke evolutie, kritische burgers zijn immers de hoeksteen van de democratie. Waar blijven de journalisten die Yves Leterme confronteren met zijn eigen regeerverklaring?

Geen opmerkingen: