maandag 21 juli 2008

Traditie

Naar goede gewoonte werd ook vandaag de scheiding tussen Kerk en Staat compleet genegeerd. Op de nationale feestdag is er immers een speciale plechtigheid in de kathedraal van Brussel, waar alle ‘gezagsdragers’ aanwezig zijn.
Een restant uit een vorige eeuw, dat is duidelijk. De Kerk weet maar al te goed dat ze veel hebben aan een katholiek staatshoofd, waardoor ze de eenheid van België uit plat opportunisme verdedigen. Het is voorspelbaar, en toch heeft elke keer weer iets zielig.
Zolang de Koning meer bevoegdheden heeft dan enkele wat protocollaire aangelegenheden hoort het niet dat hij een katholieke plechtigheid bijwoont, toch zeker niet op de nationale feestdag. De scheiding tussen Kerk en Staat is een van de belangrijkste fundamenten van de democratische samenleving, daar moet de Koning zich naar schikken.

Je kan toch niet pleiten voor interculturele dialoog (zoals de Koning dat doet in zijn 21-juli toespraak), om dan duidelijk 1 bepaalde godsdienst voor te trekken?

Geen opmerkingen: