donderdag 10 juli 2008

WOIII?

Zoals al een tijdje te verwachtten was, heeft Iran een aantal krachtige raketten getest. Het Westen vind dit logischerwijs niet al te leuk, en reageert dan ook gepikeerd. George Bush sprak zelfs over het risico op “een derde wereldoorlog”.
Dit is uiteraard om nog maar is wat angst in te pompen bij de bevolking. De angst-doctrine, met als doel een zo autoritair mogelijk bestuur te legitimeren, bereikt in de Verenigde Staten ongekende hoogtes.
Het scenario van ‘WOIII’ lijkt mij dan ook onwaarschijnlijk. Waar we meer aandacht voor moeten hebben, is het scenario van een "tweede koude oorlog". In het Midden-Oosten is er nu al een eerste stap tot nucleaire proliferatie gezet. Zowat elke land in die gevoelige regio werkt aan kernenergie. Voorlopig is die nog niet geschikt voor kernwapens (daarvoor is de kwaliteit van de installaties bewust niet goed genoeg voor), maar het is alleszins een eerste stap. De kans zit er dik in dat men op termijn evolueert naar een Midden-Oosten waar zowat elk land een kernwapen bezit.
Een nucleaire wapenwedloop zou het Midden-Oosten nog verder destabiliseren, dat is dan ook het scenario waar we voor moeten oppassen. Het is van het grootste belang dat Iran geen kernwapen bezit, want dit kan een verdere proliferatie van de hele regio in gang zetten.
Om te vermijden dat Iran zijn toevlucht zoekt tot uranium dat gebruikt kan worden voor wapens moet er sterke internationale druk zijn, als het nodig is moet de druk dus nog verder worden opgevoerd.
Het land binnenvallen is alleszins niet de juiste oplossing, want dan krijgen we aan scenario Afghanistan bis of Irak bis. Het land zoveel mogelijk internationaal isoleren en gerichte acties ondernemen, dat is waar het om moet draaien.
Het laatste waar we nood aan hebben is een gedestabiliseerd Midden-Oosten met op de achtergrond een nieuwe nucleaire wapenwedloop...

Geen opmerkingen: