zondag 13 juli 2008

Kotsneigingen

De 3 niet-benoemde burgemeesters in de Vlaamse rand doen nog steeds moeilijk over de Gordel. Eerst weigerden ze gewoon om mee te werken aan de organisatie, nu stellen ze eisen. En wat dat dan wel inhoudt? Lees even volgend artikel, frustratie gegarandeerd:

De niet-benoemde burgemeesters van de faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem, Linkebeek en Kraainem eisen van de organisatoren van de Gordel dat ze geen enkele politieke boodschap uitdragen. Pas dan geven ze toestemming voor de doortocht van de Gordel door hun gemeente.

De burgemeesters François van Hoobrouck d'Aspre, Damien Thiéry en Arnold d'Oreye de Lantremange zullen morgen een brief sturen naar Carla Galle, gedelegeerd bestuurder van organisator Bloso. Daarin zullen ze twee voorwaarden stellen voor de doortocht van de Gordel door hun gemeente.
De deelnemers zouden op geen enkele manier (vlaggen, T-shirts, pamfletten, spandoeken, ...) naar de politieke actualiteit mogen verwijzen.
Anderzijds moeten de organisatoren in het belang van "de bevordering van de universele waarden van de sport" op ondubbelzinnige wijze alle discriminerende praktijken veroordelen en duidelijk het zuiver sportieve karakter van de Gordel tonen.
De burgemeesters vrezen dat "radicale bewegingen de Gordel 2008 weer zullen aangrijpen om bepaalde rechten van inwoners van randgemeenten van Brussel nog meer in vraag te stellen".
De niet-benoemde burgemeesters vragen ook een uitdrukkelijke veroordeling van recente "taalbeslissingen" in Zaventem, Vilvoorde en Overijse. "Daar zijn initiatieven genomen die strijdig zijn met fundamentele vrijheden en rechten uit internationale conventies en de Belgische grondwet", klinkt het.
(dus dan is de GW plots wél een argument, maar als het over BHV gaat is dat een futiliteit..., EG)
Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zullen de burgemeesters waar nodig aan de politie vragen om de openbare orde te handhaven.

(Bron: DeRedactie)

Maakt dit soort bekrompen extremisme u ook misselijk? Welkom in de club. De 3 burgemeesters willen eigenlijk gewoon de vrijheid van meningsuiting zwaar inperken. Een politieke manifestatie is blijkbaar onaanvaardbaar voor die kabouters uit de faciliteitengemeenten. Straffer zelf: ze willen vermijden dat de Vlamingen op eigen grondgebied (!) opkomen voor de naleving van de Grondwet (lees: de splitsing van BHV).
De burgemeesters maken hun eisen bovendien duidelijk op het moment dat de laatste beslissingen voor de deadline van 15 juli worden gevoerd. Willen die mensen eigenlijk wel een oplossing? Nee, ze willen gewoon provoceren om daar electoraal belang uit te slagen. Walgelijk is een understatement.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de organisatie van de Gordel ingaat op dit extremisme, maar als de burgemeesters hun eisen toch kunnen doordrukken roep ik alvast iedereen op om op 7 september deel te nemen aan de Gordel. Mét bijhorend politiek T-shirt, dat spreekt.

Geen opmerkingen: