donderdag 8 mei 2008

Brief aan de Vlaamse vrienden

De column die vandaag in De Standaard staat is te gek voor woorden. Ik ga dan ook gewoon de integrale tekst hier zetten, oordeelt u zelf maar...

"Brief aan de Vlaamse vrienden

Voor CHRISTIAN NAPEN is de communautaire maat vol: 'Vlaamse vrienden, ik heb genoeg van jullie beledigingen!'
Vlaamse vrienden, jullie hebben nooit veel van dit land gehouden, maar jullie hebben het hier altijd voor het zeggen gehad. Door jullie numerieke meerderheid moeten wij voortduren naar jullie pijpen dansen. Geen enkele Waalse eis kon ooit ingewilligd worden tenzij hij in de Vlaamse doelstellingen paste. Betekent het begrip 'federale trouw' wel iets in het Nederlands? Doorheen onze geschiedenis waren de slagen onder de gordel talrijk, en het gaat van kwaad naar erger. Van verhogingen van het btw-tarief die het elan van de Waalse bouw afremmen, tot de vertragingen in de plannen voor de doortocht van de TGV in Luik. Van de herhaalde pogingen om de export van Waalse wapens te verhinderen, terwijl Vlaanderen in gespecialiseerde elektronische bedrijven meewerkt aan de bewapening, tot een antitabakswet die vast veel minder dringend was geweest als de Grote Prijs Formule 1 in Zolder had plaatsgevonden.
Vlaamse vrienden, jullie zetten België voor schut door te weigeren het Europese minderhedenverdrag goed te keuren. Nochtans dacht ik dat de rechten van de Franstaligen in de Brussels Rand door de grondwet beschermd werden. Maar de Rand blijkt alleen maar het decor te zijn van pesterijen, apartheidsmaatregelen, taaldiscriminatie en rondzendbrieven die naar etnische zuivering op basis van taal ruiken. Vlaamse vrienden, hoe vaak heb ik jullie al horen roepen dat jullie je geld terug willen? Ach, die veelbesproken solidariteit die jullie ons uiteindelijk verlenen, nadat jullie met van alles en nog wat gedreigd hebben, nadat jullie ons goed hebben laten voelen hoeveel ze jullie kost en hoe weinig wij ze verdiend hebben.
Vlaamse vrienden, zal ik jullie vertellen hoezeer ik genoeg heb van dit soort beledigingen? Jullie Gordel, die valse familiale en sportieve ontmoeting, en jullie Zangfeest, die waarlijk nationalistische bijeenkomst, ze storen mij zo. Ik heb genoeg van jullie nationalisme dat zich verspreidt tot in de wegbermen bij alle wielerwedstrijden.
En jullie, Vlaamse vrienden, hebben jullie niet genoeg van dat gevoel van vernedering dat jullie hebben geërfd van vorige generaties, die jullie wraakzucht blijft voeden? Vlaamse vrienden, ik vrees jullie nooit zo erg als wanneer jullie zwijgen. Dat is nu het geval, afgezien misschien van het wat vreemde verzoek om jullie te helpen BHV nog even een plaatselijke verdoving toe te dienen. Ik heb zin om te zeggen: doe met dat arrondissement wat jullie willen, als we daarna eindelijk vooruit kunnen. Maar ik weet maar al te goed dat jullie er alleen maar de zoveelste Franstalige toegeving in zouden zien en meteen een nieuw communautaire offensief zouden inzetten. Al jarenlang dwingen jullie mij om het grootste gedeelte van mijn politieke activiteiten te verbeuzelen aan institutionele ruzies. Ik geef toe dat ik van iets anders droomde.
Vlaamse vrienden, jullie hebben ons veel te lang in onduidelijkheid gelaten over welk gemeenschappelijk lot jullie wilden behouden. Vandaag, meer dan ooit tevoren en gedeeltelijk dankzij jullie, vecht ik voor mijn gewest, grondgebied en burgers als de plek waar eindelijk een echt maatschappelijk project verwezenlijkt kan worden.

Christian Napen is Waals parlementair medewerker voor de PS
Vertaling: Home Office"

Geen opmerkingen: