woensdag 21 mei 2008

Sereniteit zoek

Open VLD doet het weer. Net op het moment dat de Belgische politici wat minder in de aandacht staan hebben ze bij Open VLD blijkbaar al een acute nood aan wat meer aandacht. Met een grote persconferentie deelden ze vandaag mee dat ze een aantal voorstellen zullen indienen, onder andere om euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken. Dat er hiervoor op dit moment geen politieke meerderheid bestaat is voor mij persoonlijk geen serieus argument, het parlement is er om te debatteren - in deze kwestie liefst in de Senaat.
Wat mij wel enorm stoort is de manier waarop Open VLD dit aanpakt, ze hebben door het massaal bijeenroepen van de pers eigenlijk al elke weg naar een sereen debat geblokkeerd. Als men echt begaan is met het lot van terminaal zieke minderjarigen roept men de pers niet bijeen. Ze zijn op de liberale partijtop niet begaan met het lot van deze groep in de samenleving, ze willen er enkel electorale winst uit slagen. Eerst een aantal voorstellen indienen waarvan men weet dat ze er niet doorkomen, om dan achteraf te kunnen zeggen: ‘wij hebben het ondraaglijk lijden willen verminderen, maar de andere partijen wilden niet volgen’.
Men had deze voorstellen gerust zonder een hele heisa op de tafel van de Senaat kunnen leggen, zodat er rustig over kon gedebatteerd worden zonder een horde hyperactieve journalisten in de perstribune. Deze kans is nu verspeeld, met dank aan Open VLD.
De liberalen hadden nog maar is nood aan wat extra aandacht. Het is hun gelukt. Zonde dat de mogelijkheid van minderjarigen om te kiezen voor euthanasie hierdoor nog maar is herleid wordt tot een electoraal spelletje. Maar dat is een prijs die ze bij Open VLD blijkbaar graag willen betalen voor een dagje egotrippen en campagne voeren.

Geen opmerkingen: