vrijdag 9 mei 2008

'Crisis'

Twee weken lang stonden de kranten er vol van: de BHV crisis. Gisterenavond was het dan eindelijk zo ver, de agendering van BHV kon bepaald worden en daarna zou een stemming mogelijk zijn over splitsingsvoorstellen 0037 en 0039. Dit zou uiteraard enkel kunnen als er geen vertragingsmanoeuvres werden ingeroepen door de Franstaligen. Misschien is een kort overzichtje nog de beste manier om aan te tonen dat deze crisis vooral in de krantenkoppen zat en niet zozeer in de politiek.

- Rond 00u30 merkt de voorzitter (Herman van Rompuy) op dat er moet gestemd worden over de mogelijkheid nieuwe agendapunten toe te voegen (dit is dus nog niet de stemming over de agendering van BHV!). Dit wordt aanvaardt, met Vlamingen versus Frantaligen. Maingain komt tussen en merkt doodleuk op dat het eigenlijk al vrijdag 9 mei is, en dat er voor hem dus geen agendapunten kunnen worden toegevoegd aan de zitting van 8 mei. Om dit op te lossen vraagt Backuelaine (fractieleider MR) een bijeenroeping van de conferentie der voorzitters, wat dus een tijdelijke schorsing na de zitting inhoudt.

- Rond 01u20 komt de kamer terug samen, elke fractie krijgt 5 minuten spreektijd. Opvallend is dat Di Rupo de sterkste taal spreekt, hij haalt een stuk scherper uit dan MR. De PS benadrukt dat BHV moet worden aangepakt voor het tweede deel van de staatshervorming en merkt dreigend op dat Vlaanderen zich met een agendering zou isoleren van de as Wallonië-Brussel. Een andere opvallende tussenkomst was die van CDH, die blijkbaar niet konden begrijpen waarom er nu toch terug over BHV werd gepraat terwijl de deadline 15 juli is. Voor de duidelijkheid: er wordt nu enkel over BHV gepraat omdat de Franstaligen geen nieuw belangenconflict hebben ingeroepen!

- Omstreeks 02u10 wordt er gestemd over nieuwe agendapunten en worden de splitsingsvoorstellen op de agenda gezet (80 voor, 40 tegen en 2 onthoudingen).

- Vlak na die agendering dienen de Franstaligen een aantal amendementen in, waarvoor advies moet gevraagd worden aan de raad van state. Opvallend: MR, PS en CDH dienen elk een aantal amendementen in, nochtans zou 1 amendement voldoende zijn voor een vertraging. Dit toont gewoon nog maar is aan dat de Franstaligen aan een anti-Vlaams opbod doen om zich in Wallonië te profileren.

En dat was het dan, voor amper een uurtje discussie hebben de kranten en journaals de boel zo op stelten gezet. Het voordeel is nu wel dat de strategie van de Franstaligen zeer duidelijk is komen bloot te liggen. Eerst hebben ze zelf een crisis uitgelokt door de boel niet meer te vertragen om dan uiteindelijk vlak voor de stemming toch nog naar vertragingsmiddelen te grijpen. Het is gewoon hun bedoeling geweest de Vlamingen te doen stemmen over een agendering, om op die manier de staatshervorming nog wat verder op de lange baan te duwen.
Het probleem is dat die lange baan de volledige aarde rondgaat. Je kunt BHV blijven voortduwen op die lange baan, maar uiteindelijk komt het probleem na een toertje om de aarde gewoon langs de andere kant terug binnen.

Geen opmerkingen: