zaterdag 17 mei 2008

Internationale invloed

Al te vaak wordt beweerd dat België splitsen een domme evolutie zou zijn vanuit internationaal perspectief. We zouden immers internationaal minder meetellen, bijvoorbeeld bij een stemming in de EU, waar de stemmen grotendeels proportioneel worden verdeeld volgens het aantal inwoners. Op het eerste zicht lijkt dit misschien een redelijk argument, maar schijn bedriegt.
Als België zou splitsen kunnen Vlaanderen en Wallonië als onafhankelijke staten nog altijd samen aan hetzelfde zeel trekken als ze het eens zijn over een bepaalde kwestie. Dat wil dus zeggen dat er in die gevallen geen daling is van onze internationale invloed, Vlaanderen en Wallonië die samenwerken genereren immers evenveel druk als een federaal België.
Waar er wel een verschil zou ontstaan is in de kwesties waar Vlaanderen en Wallonië het niet eens zijn over een internationaal standpunt. Het spreekt voor zich dat beide onafhankelijke landen dan niet aan hetzelfde zeel kunnen trekken. Maar als Vlaanderen en Wallonië het binnen het huidige België niet eens zijn moet men een compromis zoeken. België kan immers niet anders dan, in pakweg de EU, met 1 stem spreken. Waar is het democratische gehalte als men internationaal 1 standpunt moet verdedigen terwijl intern Vlaanderen en Wallonië het niet eens zijn?
Bij een splitsing van het land is het dus geen verplichting dat Vlamingen en Walen internationaal samenwerken, maar het kan zonder enig probleem. Uiteraard zal Vlaanderen zwakker staan bij de verdediging van een standpunt binnen de EU als Wallonië dat standpunt niet steun, maar dat is een democratische kostprijs die zeker te aanvaarden is.
Minder internationale invloed in een aantal kwesties in ruil voor meer interne eenheid en een meer directe democratie bij de vorming van een standpunt. Ik zie niet in wat daar verkeerd aan zou kunnen zijn.

Geen opmerkingen: