vrijdag 16 mei 2008

Een redenering op zijn Frans

De nieuwe hobby waar de Franstaligen zich nu met meer ijver dan ooit op toeleggen is zichzelf internationaal voorstellen als een (zwaar) onderdrukte bevolkingsgroep in ons land. Dit beschadigd het imago van Vlaanderen, zeker omdat de beschuldigingen compleet onterecht zijn. De Franstaligen in ons land zijn bij de best beschermde minderheidsgroepen ter wereld, we kunnen zelfs bijna spreken over een sociologische meerderheid van het Franstalige zuiden.
Een simpele redenering bewijst dan ook dat de Franstaligen door hun communautaire houding de poten vanonder hun eigen internationale stelling zagen.

Als de Franstaligen onderdrukt zouden worden kan dit enkel via het federale niveau. De Vlaamse deelstaat is immers niet in staat het zuiden van dit land te onderdrukken, want dat valt compleet buiten haar bevoegdheden. Dat is ook de reden waarom zowat alle onderdrukte regio’s streven naar meer autonomie, om vanonder de federale (of unitaire) onderdrukking uit te komen. Maar wat zien we in de hele discussie rond de staatshervorming? De franstaligen vragen een versterking van de federale staat! Als ze dan toch onderdrukt zouden worden, waarom willen ze dan het niveau dat het beste in staat is – en eigenlijk ook het niveau dat als enige in staat is – hun te onderdrukken, versterken? Dit bewijst gewoon dat de internationale lastercampagne geen steek houdt.
En als we er bovendien rekening mee houden dat het bijna altijd de onderdrukte regio is die naar meer autonomie streeft, ligt de conclusie voor de hand...

Geen opmerkingen: