vrijdag 16 mei 2008

Hypocrisie van de Europese Commissie

De kritiek die de Europese Commissie uit op de verkoop van bouwgronden in Zaventem, waar als voorwaarde wordt gesteld dat men ten minste bereid is Nederlands te leren, is ronduit hypocriet.
In Italië is er sprake van een aantal opstandjes die hun oorsprong vinden in de haat van vele Italianen tegen de Roma-gemeenschap. Zo werden een aantal Roma-nederzettingen in brand gestoken, sommigen spreken zelfs openlijk van een ‘etnische zuivering’. In Nederland zien we dan weer dat Human Rights Watch (HRW) felle kritiek heeft op het taalexamen dat men moet afleggen vooraleer men nog maar aan huwelijksmigratie kan denken (kostprijs: 350 euro per examen, op voorhand in het emigratieland af te leggen). En zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden te vinden in andere West-Europese landen. Nochtans horen we de Commissie dan niet van haar tak maken, maar als het over een simpele gemeente als Zaventem gaat zijn ze plots op hun tenen getrapt.
Het kan aan mijn slechte aard liggen, maar een aantal persoonlijke motieven lijken mij in deze kwestie niet volledig uit te sluiten. Heel wat topmensen uit de EU - en andere internationale instellingen die in Brussel zijn gevestigd - verhuizen immers naar de Vlaamse rand rond Brussel omdat het daar beter wonen is. Die vertegenwoordigers en dergelijke spreken meestal geen Nederlands en hebben waarschijnlijk niet al te veel tijd om onze taal te leren. De Europese commissarissen zien dan ook liever niet dat hun uitwijkmogelijkheden naar de Vlaamse rand rond Brussel worden beperkt. Natuurlijk is het mogelijk dat de Commissie oprecht vindt dat er sprake is van discriminatie, maar dat de commissarissen zelf ook beter worden van hun eigen kritiek is toch wel heel toevallig. Een dubbele agenda van een aantal comissarissen zou mij dan ook niet verwonderen.
Bovendien is het hypocriet dat de EU hier commentaar op geeft terwijl ze zelf werkt aan een richtlijn waarbij de mogelijkheid wordt gegeven dat illegalen die opgepakt worden tot 18 maanden (!) worden opgesloten. Zo’n mensonterend voorstel maakt wel kans, maar een simpele bereidheid om Nederlands te leren bij de aankoop van een grond is te veel gevraagd? Hopelijk komt de EU tot inkeer en volgt men de argumentatie van het Zaventemse bestuur, het Europese hof voor justitie heeft hier niets te zoeken.

Geen opmerkingen: