zaterdag 17 mei 2008

Wadisda?

Een echte vaste rubriek, zowaar. Applaus. Vanaf nu zullen onder de titel ‘wadisda’ termen uit de actualiteit wat meer toegelicht.
De spits wordt afgebeten door ‘GEN’, het ‘Gewestelijk Expres Net’ dat voor wat ophef zorgt, toch als het van Mark Demesmaeker (N-VA) afhangt. Dit project, dat tegen 2012 operationeel zou moeten zijn (dus als het tegen 2015 zo ver is mogen we waarschijnlijk tevreden zijn), zou een beter transport tussen Brussel en de Vlaamse rand moeten garanderen.
N-VA dringt er nu sterk op aan bij de minister die bevoegd is voor de Vlaamse rand (Frank Vandenbroucke dus) dat de mogelijke gevolgen voor het Vlaamse karakter van de randgemeenten in kaart worden gebracht. De minister heeft uiteraard gezegd dat hij zich hiermee zal bezighouden. De N-VA is immers een regeringspartner in de Vlaamse regering, zo’n vraag kan minister Vandenbroucke niet afwijzen.
Waar men vooral schrik voor heeft is een stadsvlucht uit Brussel. In De standaard van vrijdag 16/05 deed Mark Reynebeau dit onmiddellijk af als een voorbeeld van bekrompenheid van de Vlaamse Beweging. Dit verwijt is onterecht, want voor zowel Brussel als Vlaanderen zou een stadsvlucht nadelig zijn. Brussel zou veel fiscale inkomsten verliezen (het spreekt voor zich dat vooral de meer gegoeden zullen verhuizen) terwijl de Vlaamse rand zou te maken krijgen met meer verfransing. Een onderzoek naar de mogelijke effecten is dus niet bekrompen, het gaat gewoon om een goede beleidsvoorbereiding.
Het GEN zou zeker een goede zaak zijn, maar het moet goed worden aangepakt. Als zowel Brussel als Vlaanderen verliezen bij het project zijn we slecht bezig. Dus geen bekrompenheid, maar integendeel een opmerking met aandacht voor de toekomst.

Geen opmerkingen: