dinsdag 10 maart 2009

Arena <-> Turtelboom

Het dossier migratie blijft aanslepen. Minister Arena verwijt minister Turtelboom een gebrek aan politieke doorzetting, omdat het regeerakkoord duidelijk is. Maar als we dat er even bij nemen is dat ni zo vanzelfsprekend. Hier is wat ze in de VS de 'money quote' zouden noemen:


In overleg met de gewesten en de sociale partners voert de regering op korte termijn een mogelijkheid van economische migratie in, rekening houdend met de huidige reserves op de arbeidsmarkt en de effecten van de nakende opheffing van de beperkingen op het vrij verkeer van werknemers van de nieuwe EU-lidstaten. Tegelijk zal ze bepalen onder welke voorwaarden mensen die ten minste sedert 31 maart 2007 duurzaam op het grondgebied verblijven en een vaststaand werkaanbod hebben, het statuut van zelfstandigen verwerven of dit binnen een periode van 6 maanden kunnen bewijzen uitzonderlijk een arbeidsvergunning en daaraan verbonden verblijftitel kunnen verwerven.

Nu kan er veel beweerd worden, maar zo duidelijk zou ik dit niet noemen. Het enige dat we nu duidelijk kunnen stellen is dat economische migratie geen optie meer is. Voor de rest wordt de invulling volledig open gelaten.

De argumentatie van mevrouw Arena (en bij uitbreiding de PS en het CDH) weegt dus wel heel zwak door. De waarheid is dat deze regering te verdeeld is. En de harde waarheid om dat te verklaren is al even duidelijk: zowel PS als CDH hebben stemmen nodig van de allochtone gemeenschap in Brussel (vooral Milquet's partij profiteert van dat potentieel). En je denkt toch niet dat ze die krijgen als ze strenge criteria voor regularisatie invoeren? De Vlaamse partijen en MR willen niet weten van lakse criteria, en dus zit het dossier geblokeert.

Dit maakt nog maar is pijnlijk duidelijk hoe elk dossier in dit landje vastloopt op institutionele kwesties. Beweren dat het enige probleem de niet-naleving van het regeerakkoord is, tart echt wel elke zin voor realiteit. België bestaat uit twee parallelle democratieën, in zo'n institutioneel moeras kan geen enkel dossier krachtdadig worden aangepakt. Geloof mij mevrouw Arena, een regeerakkoord meer of minder zal daar niets aan veranderen.

Geen opmerkingen: