zondag 15 maart 2009

De hypocrisie van Guy Delvoie

De eerste voorzitter van het Brusselse hof van beroep, Guy Delvoie, heeft - zoals iedereen wel weet - een bom gegooid onder de commissie-Tommelein. Daarop werd gevraagd dat hij meer uitleg zou geven in de commissie (lees: onder eed). Dat wou Mhr. Delvoie niet doen, wegens een schending van het beroepsgeheim. Straf. Een brief schrijven kan blijkbaar wel, maar mondeling komen zeggen wat in die brief staat is er te veel aan.

Maar daar stopt de farce niet, want de eerste voorzitter vond het blijkbaar wél kunnen zijn uitleg te doen in de Zevende Dag. Dus achter gesloten deuren uitleg gaan geven aan het parlement (zoals werd voorgesteld) kan niet, maar op de openbare zender rustig zijn gedacht zeggen is geen probleem? Dit is compleet absurd, men lacht de commissie gewoon in het gezicht uit.

Het probleem is nu dat de meerderheid wil afronden, terwijl de oppositie de zaak verder wil uitspitten. Resultaat: de eindconclusie kan enkel een flauw doorslagje worden van de oppervlakkige zaken die iedereen al lang weet.

Een mogelijk compromis zou zijn dat men voorlopige conclusies trekt en dan de zaak verdaagt (we zijn dan toch in juridische termen bezig) naar na de verkiezingen. Tegen dan is ook de tuchtprocedure bij het gerecht afgelopen, dus ook daar geen interferentie meer. De zaak kan dan tot de bodem worden uitgespit, zonder druk van verkiezingen of procedures. Ik weet het: het klinkt niet zo aantrekkelijk als de huidige commissie vol spektakel waar de verwijten ('leugenaar', 'destabilisatie', ...) over en weer vliegen, maar de kwaliteit zal wel een stuk hoger liggen. Het is kiezen tussen spektakel of inhoud, tussen show en saai wetgevend werk, maar als het er echt op aankomt weet ik wel wat mijn voorkeur wegdraagt...

Geen opmerkingen: