zondag 15 maart 2009

Oost-Europa in het defensief

Een artikel dat woensdag verscheen op de blog van Tony Barber (een eeuwigheid geleden naar hedendaagse normen) is absoluut de moeite waard. Het is een reactie op de koppige houding van enkele Oost-Europese leiders eerder deze week, met als zeer terechte commentaar dat Oost-Europa zien als een homogeen blok geen steek houdt. Dit stukje geeft dat het scherpste weer:

The erroneous idea that you can lump everyone in central and eastern Europe together in one pile comes, of course, from the communist era. But anyone familiar with the region in those times will tell you that even in the 1970s and 1980s there were big differences.


Het probleem is nu dat dit te scherp wordt verwoord. Een vergelijking met de Warschau-tijd is altijd bij de haren getrokken, er is gewoon te veel verandert. Ten tijde van de Koude Oorlog was de voornaamste kwestie veiligheid, nu ligt de focus op economie. Oost-Europa kon 30 à 40 jaar geleden gezien worden als een redelijk homogeen blok, simpelweg omdat het dat op vlak van veiligheid ook was. Elk land aan de overzijde van het ijzeren gordijn werd gezien als een bedreiging, met de collectieve veiligheid als duidelijkste illustratie daarvan.

Op economisch vlak liggen de kaarten anders. Er is geen formeel economisch netwerk dat O-Eur van W-Eur onderscheidt. Ik kan dus volledig akkoord gaan met de stelling dat we Oost-Europa nu niet als homogeen blok mogen zien, maar dat onderbouwen met een historische verwijzing naar de Koude Oorlog is echt wel bij de haren getrokken. (Wat dus niet wegneemt dat het geheel een interessant artikel oplevert, zeker lezen dus)

Geen opmerkingen: