vrijdag 13 maart 2009

Waarom de SLP faalt

De lijsten van de Sociaal-Liberale Partij (SLP) raken stilaan gevuld, nu ook in Oost-Vlaanderen de lijsttrekker bekend is. Maar dat neemt niet weg dat de partij zich zal kapot rijden op de kiesdrempel. De reden daarvoor is volgens mijn bescheiden mening tweeledig:

1) Er is te veel overlapping met enerzijds Open VLD (sociaal-liberale partij) en anderzijds SP.A (sociaal-liberale partij). Het probleem is uiteraard dat mensen die al voor één van deze twee partijen hebben gekozen, niet gemakkelijk te verleiden zijn tot een onduidelijke tussenweg. Ze zullen SLP daardoor eerder zien als 'vlees noch vis'.

2) Het programma is te complex, één groot kluwen van details. Kiezers lezen geen volledige programma's, ze willen duidelijke en directe standpunten. Bij te veel 'als' en 'maar' haken ze af, de politiek van de one-liner regeert. Probleem: de positie van SLP is niet weer te geven in 1 krachtige slogan (zoals voorzitter Lambert een tijdje terug zelf 'toegaf' in Knack). Als ze op een sociaal thema spelen, loopt SP.A in de weg. Maar als ze een 'liberale' slogan lanceren botsen ze met Open VLD. Slotsom: ze kunnen nooit goed doen.

Conclusie: voor SLP is er geen markt, ze hebben simpelweg geen 'unique selling position', live with it...

Geen opmerkingen: