zaterdag 21 maart 2009

De onverdraagzame Vlamingen?

Uit een nieuw onderzoek van het CGKR blijkt dat de Belgen 'voorwaardelijk tolerant' zijn. Ik ga niet uitweiden over de details of de methodologische fouten die vooral de cijfers over Brussel vertekenen.

Waar ik wel even op wil wijzen is het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Wat deze studie zeer duidelijk maakt is dat het beeld van het 'onverdraagzame Vlaanderen' versus het 'open Wallonië' geen steek houdt. Meer zelfs, Vlaanderen is volgens deze gegevens een stuk verdraagzamer tegenover minderheidsgroepen. Enkel tegenover Oost-Europeanen staan de Walen iets positiever dan Vlamingen (al valt het verschil in de statistische foutenmarge, maar daar lijkt deze studie zich niet aan te storen).

Een ander cijfer dat opvalt is de houding tegenover mensen van West-Europese afkomst. Vlaanderen 'scoort' daar 62,4 (op 100), Wallonië slechts 45,1. Een opmerkelijke kwestie die misschien kan verklaard worden door de houding ten opzichte van de Europese integratie, al is dat natuurlijk puur hypothetische spielerei.

Hoe het ook zit, de analyse van dit gedrochtige onderzoek vol methodologische fouten laat ik aan Jozef De Witte over. Als de cijfers kloppen blijkt alleszins zeer duidelijk dat het beeld van Vlaanderen als 'onverdraagzaam' absoluut niet klopt. Maar voor iedereen die niet gelooft in het Belgicistische verhaaltje waarin zelfbeklag en schaamtegevoel essentieel zijn om er als Vlaming bij te horen, is dat natuurlijk geen nieuws.

Geen opmerkingen: