zondag 22 juni 2008

Door Voorpost in 't defensief

Voorpost betoogde vandaag in Wezembeek-Oppem, om druk te zetten op de onderhandelaars. Nu is het natuurlijk de vraag of dit iets uithaalt, en zo ja: in goede of slechte zin?
Momenteel wordt er terug onderhandeld, aan een hels tempo als we de politici mogen geloven. Het doel: tegen 15 juli iets in handen hebben. Het is balanceren op een slappe koord, al heb ik de indruk dat er stilaan wat meer vertrouwen is tussen de onderhandelaars. Met dit in het achterhoofd kunnen we proberen te bepalen wat het effect zal zijn van de betoging vandaag door het extremistische Voorpost.

Aan Vlaamse kant:
De Vlaamse onderhandelaars lijken vastberaden tot een akkoord te komen. Zelfs na een volledig jaar zijn de verkiezingsbeloftes om tot een grote staatshervorming te komen nog niet op de lange baan geschoven. Dit komt voornamelijk omdat de electorale belangen te groot zijn. Wat extra druk zetten vanuit 'de straat' is dus totaal (ik herhaal: totaal) overbodig. Een delicaat akkoord vinden is een zeer moeizaam proces. Een stuk of 250 radicale Vlaamse betogers, die absoluut geen correcte afspiegeling van de samenleving weergeven, hebben niet de minste invloed op de Vlaamse politici. Een massale mobilisering, met een pluralistische samenstelling, zou wel effect kunnen hebben, maar dat is op dit moment totaal overbodig

Aan Franstalige kant:
De Waalse onderhandelaars zullen zeer waarschijnlijk anders reageren. Ook de Waalse bevolking zal hierdoor mogelijk radicaliseren in Belgische richting. Dit alles onder het motto: “zie je wel dat al die Vlaams-nationalisten radicale, extreem-rechtse activisten zijn.” Wedden dat Olivier Maingain deze avond (normaal wordt er vandaag onderhandeld over BHV) deze betoging aanhaalt om een punt te maken tijdens de onderhandelingen?

Dit is uiteraard een uitvergroting van de situatie. In de praktijk krijgt een kleine betoging van een aantal gefrustreerde radicalen te weinig aandacht om echt een verandering teweeg te brengen. Wat niet wegneemt dat de effecten die hierboven werden beschreven zeer waarschijnlijk in mindere mate zullen voorkomen.
Nog maar is wordt de eis voor meer Vlaamse autonomie en/of Vlaamse onafhankelijkheid geassocieerd met een hoop kelende radicalen. Jammer maar helaas.
Voorpost betoogt! Hoe lang nog?

Geen opmerkingen: