donderdag 12 juni 2008

No to 42 days

In Groot-Brittannië heeft het Lagerhuis dan toch een zeer controversiële wet gestemd. Als ook het Hogerhuis akkoord gaat wordt het binnenkort mogelijk een terreurverdachte 42 (!) dagen vast te houden zonder een formele aanklacht.
Dit is een extreem lange termijn, en bovendien is het voor mij duidelijk een schending van de mensenrechten. Vooral artikel 9 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens komt hierdoor in het gedrang:

Artikel 9: “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning”

Een beperkte voorhechtenis is uiteraard nodig, maar er moet zo snel mogelijk na de arrestatie een aanklacht volgen. En 42 dagen is niet bepaald snel, het is zelfs de langste periode die er bestaat in een democratisch land.
Dit is een schoolvoorbeeld van de manier waarop de angstcampagne steeds verder wordt doorgevoerd. Men misbruikt de dreiging die van het terrorisme uitgaat om de burgerlijke vrijheden uit te hollen. Ik ga niet ontkennen dat we effectief moeten optreden tegen terrorisme, integendeel. Maar de manier waarop men dit nu aanpakt is niet correct, de vrijheid mag niet in het gedrang komen. We moeten absoluut vermijden dat we onder druk van de terroristen onze eigen rechten op de helling zetten.
Hopelijk volgen zo weinig mogelijk landen de maatregel van het VK, al is het natuurlijk een verleidelijke precedent. De internationale druk op het VK moet sterk worden opgevoerd, 42 dagen opsluiting zonder aanklacht is ronduit onverantwoord en een gevaarlijke uitholling van de democratie.

Geen opmerkingen: