vrijdag 20 juni 2008

EU en migratie

Het parlement van de EU heeft eergisteren dan toch de regelgeving rond migratie goedgekeurd. Dit is zeer ingrijpend, en dus is een korte analyse met enkele bemerkingen wel op zijn plaats

Goede punten
- Het is alleszins een goede zaak dat men migratie meer Europees wil benaderen. Het gaat over een globale kwestie, als elk Europees land zijn eigen regelgeving blijft hanteren komen we nergens. Dat er nu neen referentiekader is op het niveau van de EU is dus een goede zaak. Dit komt voor iedereen, ook voor de illegale migrant, de duidelijkheid ten goede.
- Een ander positief punt is dat er nu minimumrechten zijn voor illegalen in de hele EU. Al zijn er voorlopig nog enkele uitzonderingen (lees: Denemarken, Ierland en het VK) die ‘opt-outs’ hebben bedongen. Momenteel zijn er nog een aantal landen waar de maximumduur voor opsluiting van illegalen niet vastligt (onder andere in Nederland), daar komt nu gelukkig verandering in. Een illegaal die uitgewezen wordt en niet binnen de 30 dagen vrijwillig vertrekt kan 6 maanden worden opgesloten in een aangepaste instelling, met een mogelijke verlenging tot 18 maanden.
- Het werkt de populistische president van Venezuela (Hugo Chávez) op de heupen. Die dreigt met een olieboycot tegen de EU als de regelgeving effectief wordt uitgevoerd door de lidstaten. Alleen jammer voor hem dat de EU helemaal geen olie invoert vanuit Venezuela…

Voor verbetering vatbaar
- In het oorspronkelijke akkoord was er bepaald dat de lidstaten gratis een advocaat ter beschikking zouden moeten stellen. Dit is in de uiteindelijke bepaling een ‘optie’ geworden. Wel is juridische bijstand verlenen verplicht. Persoonlijk vind ik die verplichte bijstand niet ver genoeg gaan. Een gratis advocaat ter beschikking stellen is absoluut geen overbodige luxe, en zou dus verplicht moeten zijn. Op dat punt moet er zeker iets veranderen
- De maximumduur van anderhalf jaar is lang. Daarom moet de EU erop toezien dat enerzijds de voorwaarden worden nageleefd, en dat anderzijds druk wordt uitgeoefend om van 18 maanden opsluiting de uitzondering te maken, niet de norm. De voorwaarden die men nu stelt gaan als volgt: de uitgewezen illegaal verzet zich tegen uitwijzing en/of de papieren van het land van herkomst waarnaar de illegaal wordt teruggestuurd laten op zich wachten. Dit lijkt redelijk strikt, maar men moet oppassen met de bepaling ‘verzet’. Is het niet logisch dat iemand zich verzet tegen uitwijzing, die persoon heeft zeer waarschijnlijk veel moeten doorstaan om hier te geraken. Het zal ervan afhangen hoe strikt men ‘verzet’ interpreteert. Persoonlijk vind ik alleszins dat men een beperkte interpretatie moet hanteren, het moet voor mij gaan om zwaar fysiek verzet waarbij geweld wordt gebruikt. 6 maanden moet als norm gehanteerd worden, slechts in uitzonderlijke gevallen mag men tot een verlenging overgaan. En dan nog moet men vermijden dat men de verlenging rekt tot een totaal van 18 maanden. Dat is het absolute maximum, enkel voor onhandelbare noodgevallen.
- De ‘entry ban’ is onaanvaardbaar als er geen extra clausule wordt ingebouwd. Het zal mogelijk worden uitgewezen illegalen 5 jaar lang de toegang tot de EU te ontzeggen. Maar in die tijd kan er veel gebeuren in het land van herkomst (een oorlog die uitbreekt, natuurramp, …). Er moet dus een clausule komen die het mogelijk maakt de ‘entry ban’ op te heffen als de situatie in het land van herkomst grondig is gewijzigd

Conclusie
Het is een goede zaak dat men op het niveau van de EU nu een referentiekader heeft om illegale migratie te coördineren. Dat is de weg die we in de toekomst meer moeten beantwoorden. Om dit te verwezenlijken is er uiteraard een compromis nodig. Ik wil gerust de lange termijn van 18 maanden in zeer uitzonderlijke situaties aanvaarden, onder andere omdat het de enige manier is om tot een praktisch uitvoerbaar akkoord te komen. Maar op ander punten moet er absoluut een bijschaving komen. De ‘entry ban’ moet worden verfijnd en er moet gratis een advocaat en andere juridische bijstand ter beschikking worden gesteld, zonder uitzondering.

Geen opmerkingen: