dinsdag 17 juni 2008

Europa als zondebok

Ierland heeft vorige week het verdrag over het Lissabon-verdrag afgewezen, echt verwonderlijk is dat niet. Persoonlijk denk ik dat da afwijzing draait rond twee belangrijke punten.

1) Een referendum is niet geschikt om te oordelen over een complex verdrag. Uiteindelijk draait de campagne toch niet rond het referendum zelf.
In het beste geval worden er enkele puntjes uitgehaald, in het slechtste geval gaat het zelfs helemaal niet over het verdrag. Toen er enkele jaren geleden een referendum was in Frankrijk heeft de linkse beweging massaal gemobiliseerd om via de stemming duidelijk te maken dat ze niet tevreden waren met de Bolkestein-richtlijn (= vrij verkeer van diensten). Dit had uiteraard niets te maken met de grondwet die dan moest beoordeeld worden, maar de grondwet was er wel het slachtoffer van. In Ierland was er onder andere een protest tegen de legalisering van abortus, iets dat de EU zogezegd zou ondersteunen. Dat is ongelofelijke onzin, maar wederom werd het verdrag er het slachtoffer van.
In deze complexe materie zijn de parlementsleden het beste geplaatst om in alle sereniteit te oordelen. Dit is niet ondemocratisch, zoals wel eens wordt beweerd, want de parlementsleden hebben juist een mandaat gekregen om over complexe zaken als het Lissabon-verdrag te oordelen.

2) De politici gebruiken de EU keer op keer als zondebok. Als er een goede richtlijn is die moet worden omgezet in nationale wetgeving, dan gaan de nationale politici met de eer lopen. Over Europa wordt dan met geen woord gerept.
Maar als er een minder voordelige richtlijn is, dan staan onze politici elkaar te verdringen om de EU de schuld te geven. Uiteraard krijgen de mensen zo de indruk dat Europa niet goed is, en enkel een aantal vervelende beslissingen neemt.
Hier moet dringend een ommekeer in komen, de nationale politici hebben een grote verantwoordelijkheid. Europa is een zeer mooi project dat we dag op dag moeten verdedigen. Uiteraard mag men kritiek geven op de EU, maar dan moet men de eerlijkheid hebben om ook de goede punten van de EU onder de aandacht te brengen.

Van alle wetgeving waar we in ons land mee te maken krijgen is zo’n 80% afkomstig, al dan niet rechtstreeks, van het Europese niveau (door richtlijnen, verordeningen, …). De EU heeft een pak meer voordelen dan nadelen, maar de nationale politici hebben niet het lef dit eerlijk te verdedigen.

Geen opmerkingen: