woensdag 11 juni 2008

Eric Eric Eric

De voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, Eric Defoort, slaagt er deze week in een mooi beeld te scheppen van de Vlaamse beweging. Hij doet dit door een kort interview in het weekblad Knack. Enkele fragmentjes zijn hier wel op zijn plaats:

“De Vlaamse onafhankelijkheid is maar een overgangsmoment en een middel om te komen tot zinvoller samenwerkingsverbanden met Wallonië en Nederland”

“De mannen van het TAK (Taal Aktiekomitee) en Voorpost waren er natuurlijk ook. ‘Franse ratten, rol uw matten’, riepen ze. Wat voor griezels zijn dat toch? Plannen ze grote verhuisoperaties? “

“Ook de VVB zal moeten inzien dat we een groot stuk van de weg hebben afgelegd. En niet uit nostalgie en atavisme blijven vasthangen aan bepaalde gedragspatronen en redeneringen die eigenlijk tot het verleden behoren.”

“We hebben natuurlijk nog een aantal dwazen binnen het Vlaams-nationalisme, die er alles aan doen om de bestaande karikatuur te blijven voeden. ‘Ik ben zoon van een oostfronter en daar ben ik fier op’, en andere frisse slogans”

“Wie nog naar een betoging of het zangfeest wil, die doet maar. Iedereen heeft recht op zijn familiefeest. Maar ken daar alsjeblieft geen politieke relevantie aan toe.”

Tot zover enkele mooie citaten uit het korte interview. Eric Defoort wil de VVB duidelijk een nieuwe drive geven, en het ziet ernaar uit dat het nog gaat lukken ook. De Vlaamse beweging moet het bekrompen imago van zich afschudden en evolueren naar een open, pluralistische en internationaal geëngageerde beweging. De Vlaamse onafhankelijkheidsgedachte als een kans tot ontplooiing. Bovendien ook een onafhankelijk Vlaanderen dat nauwe banden onderhoudt met zijn buurlanden, zonder dat dit in een staatsverband hoeft te gebeuren.
De Vlaams-nationalisten die zich bezighouden met het roepen van slogans als “Waalse/Franse ratten, rol uw matten” hebben duidelijk niet begrepen waar de Vlaamse beweging echt om draait.

Geen opmerkingen: