maandag 30 juni 2008

15 juli onvermijdelijk

Hier en daar vrezen enkele mensen dat de politici 15 juli onder de mat zullen schijven. Maar dan gaan ze toch voorbij aan het regeerakkoord van eind maart die de regering Leterme 1 ter stemming heeft voorgelegd. De regering kan op 15 juli niet gewoon een tekstje komen voorlezen om mee te delen dat de staatshervorming wordt uitgesteld. Een fragmentje uit het regeerakkoord van 20 maart om dit aan te tonen:

Aansluitend daarop zal de regering, zoals aangekondigd in de toelichting van dat voorstel, tegen half juli een verklaring afleggen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de inhoud van het tweede pakket hervormingsvoorstellen.

De noodzakelijke wetteksten zullen hieraan worden toegevoegd met oog op hun goedkeuring voor het parlementaire reces.


Er komt dus een verklaring van de regering, waarop per definitie een vertrouwensstemming volgt (zoals donderdag tijdens een interview met Herman Van Rompuy in Villa Politica nog is werd benadrukt).
Opnieuw zal het dan de vraag zijn hoe de fracties zullen stemmen. Het probleem is natuurlijk dat men BHV niet afzonderlijk kan regelen. Als men iets bereikt moet het wel een totaalpakket zijn met een oplossing voor BHV én de staatshervorming (‘fase 2’). De kans dat dit lukt is zeer klein, vooral omdat BHV quasi niet op te lossen is. Enkel een staatshervorming doordrukken zou waarschijnlijk wel mogelijk zijn, maar zo gemakkelijk is het nu jammer genoeg niet.
Wat als de regeringsverklaring niets deftig voorstelt en enkel duidelijk maakt dat men nog meer uitstel vraagt? Een zeer geanimeerd debat is dan sowieso aan de orde. Maar dé vraag is dan natuurlijk, weeral, wat N-VA zal doen. Zullen ze meegaan in verder uitstel? Het grootste deel van de achterban is alleszins zeer ongeduldig.
Misschien dat er nog verder uitstel komt, meer het staat nu al vast dat we op 15 juli een sterk debat krijgen in de Kamer. Half juli zal niet ongemerkt voorbijgaan, wees daar maar zeker van.

Geen opmerkingen: