vrijdag 6 juni 2008

Schokkend

Uit een rapport van ‘Reprieve’, een Amerikaanse NGO, blijkt dat de VS nog altijd geheime gevangenissen gebruiken op oorlogsschepen om mensen gevangen te houden. Deze manier van ‘werken’ is al langer gekend, maar Bush heeft in 2006 beloofd dat de praktijk zou stoppen. Volgens een aantal organisaties is het echter zo dat er vandaag de dag nog 200 mensen in het geheim in de gevangenissen op de schepen zitten.
Op zich is dit al iets dat mij enorm stoort, de overheid van de VS denkt zich alles te kunnen permitteren. Een eerlijk proces is blijkbaar bijzaak geworden. Verder in het artikel staat al helemaal een citaat dat de wenkbrauwen doet fronsen:

He added: “By its own admission, the US government is currently detaining at least 26,000 people without trial in secret prisons, and information suggests up to 80,000 have been ‘through the system’ since 2001. The US government must show a commitment to rights and basic humanity by immediately revealing who these people are, where they are, and what has been done to them.”

26 000 mensen die momenteel door de VS zonder enig proces in geheime gevangenissen zitten opgesloten! Een enorm aantal, ik zou het zelfs een misdaad tegen de menselijkheid durven noemen. De mensenrechten zijn universeel en ondeelbaar, zelfs een grootmacht als de VS heeft niet het recht hier een (zware) inbreuk op te plegen.
Het kan goed zijn dat die mensen verdacht worden van terrorisme, maar dat wil nog niet zeggen dat ze zonder proces mogen opgesloten worden. En dan heb ik het nog niet over de foltering die deze mensen zeer waarschijnlijk moeten ondergaan, er is een rede voor dat men deze gevangenen op schepen zo ver mogelijk van de bewoonde wereld (lees: pers) houden.
Sinds 11 september 2001 heeft een soort angstdoctrine de Westerse samenleving diep beïnvloedt. Blijkbaar kijkt men er zelfs niet meer naar om als de machtigste natie ter wereld de mensenrechten compleet negeert. Nota bene een van de landen die als drijvende kracht werkte om de universele verklaring van de rechten van de mens erdoor te drukken. Dit is compleet uit de hand aan het lopen, de rechten worden stilaan uitgehold, om van de privacy nog maar te zwijgen.
Uiteraard is terrorisme een bedreiging, maar daarop reageren met terrorisme tegen de menselijkheid is absoluut niet de oplossing. De mensenrechten moeten dienen als een richtinggevend document bij de internationale betrekkingen. Terrorisme in onaanvaardbaar (het is immers strijdig met de mensenrechten), maar men moet met de juiste middelen reageren. Duurzame ontwikkeling van een aantal bedreigende achtergestelde landen om zo de voedingsbodem voor het extremisme weg te nemen is essentieel (een strategie die men tijdens de Koude Oorlog ook vooropstelde, al is daar in de praktijk niet veel van in huis gekomen).
Als men uiteindelijk iemand oppakt en in beschuldiging stelt moet die een eerlijk proces krijgen. Nu creëert de overheid van de VS, en van andere staten, een averechts beleid. Hoe kan een land immers ten strijde trekken tegen terrorisme als het zelf de internationale verdragen met de voeten treed?
Een nieuw beleid is dringend nodig, de uitholling van de mensenrechten moet onmiddellijk stoppen.

Geen opmerkingen: